Calculatie Begroting Aanbestedingen Tekeningen Ontwerp
Bestek Projectbegeleiding Projectvoorbereiding Design & Construct Revisies
Directievoering & toezicht Rioolberekeningen UAV-GC_contractvorming Constructieberekeningen  
         

Begroting.

Een begroting is een benadering van de kostprijs voor een bepaald project. In tegenstelling tot bij een calculatie wordt er bij een begroting gewerkt met inschatting van de kosten, hieraan liggen dus geen offertes ten grondslag. In een begroting wordt rekening gehouden met eventuele onvoorziene kosten. In de meeste gevallen wordt een begroting opgesteld voordat een project daadwerkelijk aanbesteed wordt. In veel gevallen is er ook nog geen bestek beschikbaar. Hierdoor is het noodzakelijk om een inschatting te maken van alle verwachte werkzaamheden en leveranties. Hierbij is het van groot belang dat de activiteiten de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderen. Hierbij is ervaring en kennis in kostprijsberekening, van Maas & Nienhuis, van groot belang om een realistische begroting op te kunnen stellen. Immers, men wil zo nauwkeurig mogelijk een inschatting maken van de te verwachten kosten. Binnen de overheid liggen deze begrotingen veelal ten grondslag om de juiste budgetten aan te vragen of om bestaande budgetten te ontleden.

Begrotingen kunnen weer verdeeld worden in budgetramingen en directiebegrotingen. Dit is een onderverdeling van macro naar micro schaal. Budgetramingen worden veelal opgesteld voor het bepalen van totale budgetten van meerder projecten samen of een grove inschatting van het betreffende project. Nadat men een beter inzicht heeft verkregen in het ontwerp en er een werkomschrijving tot stand is gekomen kan er een directiebegroting gemaakt worden.

Om goede en realistische begrotingen te realiseren zijn kennis, praktijkervaring en juiste contacten van groot belang. Kennis en ervaring is noodzakelijk om tot een juist inzicht te komen. Daarnaast is een uitgebreid netwerk van belang om te weten waar de juiste expertise vandaan gehaald moet worden. Door de jarenlange ervaring op het gebied van begrotingen en calculaties is Maas & Nienhuis in staat om reƫle en juiste budgetramingen en begrotingen volgens de Standaardsystematiek voor kostenramingen (SSK-2010) op te stellen.

Wij zijn tevens gespecialiseerd in het begeleiden van subsidietrajecten. Hierbij zorgen we voor een onderbouwing en het indienen van de aanvraag bij de betrokken (overheids)instanties.

"Kennis en ervaring is noodzakelijk om tot een juiste begroting te komen!"

Neem vrijblijvend contact op, klik hier!