Calculatie Begroting Aanbestedingen Tekeningen Ontwerp
Bestek Projectbegeleiding Projectvoorbereiding Design & Construct Revisies
Directievoering & toezicht Rioolberekeningen UAV-GC_contractvorming Constructieberekeningen  
         

Bestek.

Het opstellen van een projectspecifiek bestek en alle daarbij behorende juridische en administratie voorwaarden (UAV) is een complex proces. Door de combinatie van betrokkenheid met een ruime kennis en ervaring is Maas & Nienhuis de meest geschikte partner om u bij het opstellen en invullen van een bestek te adviseren en te begeleiden.

Het uiteindelijke bestek is een procesdocument waarin de uitwerking van het definitief ontwerp volledig staat omschreven. In een bestek zijn onder andere de volgende zaken opgenomen: materiaalkeuze, werkwijze, bouwtijden, regelingen over meer- en minderwerk en begrotingen. Maas & Nienhuis kan de bestekken, inclusief de noodzakelijke tekeningen en een gedetailleerde kostenraming c.q. directiebegroting voor u uitwerken.

Een goed bestek is de basis voor een kwalitatief goed project waarin de opdrachtgever ontzorgt wordt.

"Betrokkenheid in combinatie met ruime kennis en ervaring, maakt Maas & Nienhuis de meest geschikte partner voor het opstellen van een bestek!"

Neem vrijblijvend contact op, klik hier!