Calculatie Begroting Aanbestedingen Tekeningen Ontwerp
Bestek Projectbegeleiding Projectvoorbereiding Design & Construct Revisies
Directievoering & toezicht Rioolberekeningen UAV-GC_contractvorming Constructieberekeningen  
         

Design & Construct.

Op basis van Design & Construct is het mogelijk een contractvorm te kiezen, waarmee u op een relatief eenvoudige en eenduidige wijze een overeenkomst kunt aangaan met opdrachtnemers. Ook voor de realisatie van een complex werk of project. Design & Construct voorziet in de projectvorm waarbij ontwerpactiviteiten en uitvoering bij de opdrachtnemers liggen.

U hoeft bij deze contractvorm niet meer een in detail uitgewerkt bestek op te stellen. De ontwerpkeuzes worden niet meer volledig vastgelegd. Maas & Nienhuis ondersteunen u in het formuleren van de vraagspecificatie, daar deze specifieke kennis en ervaring met deze contractvorm vereist en de keuze die hierbij gemaakt worden essentieel zijn voor het uiteindelijk resultaat.

Met onze expertise kunnen wij alle contractstukken en de hieraan verwante aanbesteding volgens de Nationale en Europese aanbestedingsregels volledig verzorgen. Maar we kunnen u ook begeleiden in het proces wat uitmond in een eenduidig en meetbaar Programma van Eisen.

Het uitwerken van deze contracten bestaat uit het maken van uitvoeringsontwerpen (VO/DO), werkplannen, tekeningen, V&G-documentatie, procesbeheersing, keuringen, planning, risico-inventarisaties, communicatieplannen en overige bijkomende werkzaamheden. Ook verzorgen wij EMVI inschrijvingen.

"Met onze expertise kunnen wij alle contractstukken en de hieraan verwante aanbesteding volledig verzorgen!"

Neem vrijblijvend contact op, klik hier!