Calculatie Begroting Aanbestedingen Tekeningen Ontwerp
Bestek Projectbegeleiding Projectvoorbereiding Design & Construct Revisies
Directievoering & toezicht Rioolberekeningen UAV-GC_contractvorming Constructieberekeningen  
         

Ontwerp.

Allereerst worden de wensen en uitgangspunten met de opdrachtgever besproken. Deze wensen en uitgangspunten worden door ons getoetst op haalbaarheid. Overal is een oplossing voor. Het praktisch inzicht van Maas & Nienhuis maakt uw ontwerp tot een succes. Aan de hand hiervan wordt een schetsontwerp gemaakt. Deze worden besproken met de opdrachtgever.

Nadat er overeenstemming is over de wensen en uitgangspunten van de opdrachtgever wordt de bestaande situatie geĆÆnventariseerd. Inventarisatie gebeurt altijd door een ervaringsdeskundige van Maas & Nienhuis. Op basis van een de digitale inmeting wordt het nieuwe ontwerp vormgegeven.

Uitgangspunt hierbij is dat de wensen van de opdrachtgever nooit uit het oog worden verloren. Nadat het voorlopig ontwerp samen met de opdrachtgever is besproken en goedgekeurd, wordt het definitief ontwerp uitgewerkt. Aan de hand van berekeningen en detailuitwerking wordt het ontwerp definitief vastgesteld. Duurzaamheid en haalbaarheid zijn de belangrijkste onderdelen in de ontwerpen van Maas & Nienhuis.

Maas & Nienhuis ontwerpt opdrachten zo efficiƫnt mogelijk. Doordat Maas & Nienhuis veel praktijkervaring heeft opgedaan in het verleden, worden de opdrachten op de meest praktische manier benaderd en uitgewerkt.

Maas & Nienhuis biedt ook de mogelijkheid om ontwerpen op basis van 3D/MX modellen uit te werken. Bij complexe ontwerpen geeft dit meer inzicht in het uiteindelijke resultaat en kunnen knelpunten geoptimaliseerd worden. 

"Duurzaamheid en haalbaarheid zijn een van de belangrijkste onderdelen in de ontwerpen van Maas & Nienhuis!"

Neem vrijblijvend contact op, klik hier!