Gemaal en vrijvervalriolering - Westland

> Aanleg gemaal Perdik en vrijvervalriolering Burg. Crezeelaan.Om de afvoer van het DWA en RWA riool in De Lier te optimaliseren wordt een gedeelte van het vrijvervaal riool langs de Burg. Crezeelaan vervangen en er wordt een gesloten front boring uitgevoerd (800 mm GVK buis) onder de N223 door. Een gedeelte wordt voorzien van een relining. Tevens wordt een nieuw gemaal aangelegd (gemaal Perdik), inclusief afvoerende persleiding naar gemaal De Lier. Maas& Nienhuis verzorgt hier de directievoering.

Maas & Nienhuis is in staat om op pragmatische wijze invulling te geven aan (complexe) projecten. Kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit zijn hierbij essentiƫle uitgangspunten om de opdrachtgever te ontzorgen.

Bekijk het volgende project.
Ga terug naar het projecten overzicht

Neem vrijblijvend contact op, klik hier!