Directievoering - Westland

> Directievoering: aanleg drukriolering Glastuinbouw Westland.In het kader van de wet milieubeheer heeft de gemeente Westland de zorgplicht om het huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater in te zamelen en naar een rioolwaterzuivering te vervoeren.(van het hoogheemraadschap van Delfland) Het lozen van vuil afvalwater op het oppervlakte water is slecht voor het milieu en ook slecht voor de mens. De gemeente is daarom vanaf 2006 gestart met het project "aanleg Riolering Glastuinbouw Westland". Maas & Nienhuis verzorgt de directievoering bij dit project.

Ontzorgen van overheden en de aannemerij waarbij de opdrachtgever centraal staat en de vooraf opgestelde doelstellingen probleemloos worden gerealiseerd, is waar Maas & Nienhuis voor staat. Maas & Nienhuis is in staat om op innovatieve en pragmatische wijze invulling te geven aan (complexe) projecten. 

Bekijk het volgende project.
Ga terug naar het projecten overzicht

Neem vrijblijvend contact op, klik hier!