Diensten 2019-03-08T16:32:39+00:00

DIENSTEN MAAS & NIENHUIS

Een nieuwe woonwijk of een herontwikkeling van een bedrijfsterrein; in beide gevallen is een aantrekkelijke en functionele buitenruimte uw doel. Dit eindresultaat bereiken, is een complex en uitgebreid proces. Een traject dat we uitstekend beheersen.

Onze projectleiders versterken uw organisatie en sturen op basis van uw doelstellingen op het gebied van planning, kosten en kwaliteit. Door onze kennis van wet- en regelgeving en uitvoeringstechnische mogelijkheden verloopt de ontwikkeling op een voorspelbare wijze, zonder onaangename verrassingen. Risicobeheersing staat hierbij centraal.     

We begeleiden u van het moment dat we samen een weiland in stappen, tot het moment dat de overdacht naar de beheerder plaatsvindt. Ontzorging op elk gewenst niveau.

Bekijk deze projecten

Een goed (RAW)-contract bespaart u geld. Het contract vormt de basis voor een succesvolle realisatie. Het opstellen van contracten en (ontwerp)tekeningen behoort tot onze core business. 

Onze ervaring met zowel de engineering als de uitvoering betaalt zich hierbij uit. Op basis van onze brede, technische kennis en de projectspecifieke kenmerken, creëren we een contract dat optimaal uitvoerbaar is, volledig voldoet aan wet- en regelgeving en u de gewenste kwaliteit levert. Daarbij integreren we onze kennis op het gebied van milieu en ecologie, verkeerskunde en vergunningstrajecten.

Het resultaat: een helder aanbestedingsproduct als opmaat naar een voorspelbare en vloeiende  realisatie.

Bekijk deze projecten

De waarde van een calculatie ligt in de actualiteit en de betrouwbaarheid. Bij elke raming die we opstellen, benutten we onze kennis van uitvoeringsrisico’s, producties en prijsontwikkeling. Dit levert u aan de voorkant een realistisch beeld van de kosten voor het gewenste eindproduct.  Wij garanderen actualiteit en betrouwbaarheid voor elk type calculatie: van een SSK-begroting voor een overheidsorganisatie tot een kostenraming voor een aannemer.

Tijdens de uitvoering ondersteunen wij u bij de volgende stap: kostenbewaking. Zie hiervoor onze dienst ‘Projectbegeleiding’.

Bekijk deze projecten

In het huidige aanbestedingsklimaat kijken we verder dan de laagste prijs. Met onze kennis van de Aanbestedingswet, ARW, uav(-gc) en de Gids Proportionaliteit helpen we u bij de keuze in de voor u meest geschikte aanbestedingsvorm. Hierbij spiegelen we de regelgeving aan de aard van uw organisatie en de kenmerken van het project.

Na het kiezen van de aanbestedingsvorm, stellen we de contractdocumenten voor u op en organiseren de aanbesteding. We beoordelen de inschrijvers op basis van meetbare aanbestedingscriteria en komen zo tot de voor u beste aannemer.

Voor een groeiende groep aannemers verzorgen we de inschrijving op tenders. Dat varieert van tendermanagement tot hooggewaardeerde EMVI-plannen. Hierbij dagen we aannemers uit om verder te gaan dan zij gewend zijn. En zo leveren we een duidelijke bijdrage aan de ontwikkeling van (MKB-)bedrijven.

Bekijk deze projecten

Van planfase tot oplevering; het begeleiden van infrastructurele projecten zit in onze genen. Door het toepassen van risico-gestuurd projectmanagement vergroten we de voorspelbaarheid van engineerings- en uitvoeringsproces.

Voor ons als ingenieursbureau is de engineering van infraprojecten onze core business. Qua uitvoeringsbegeleiding beheersen we zowel de klassieke rollen van directie uav en toezichthouder, als het aan de uav-gc gerelateerde contractmanagement en toetser.

We kennen de belangen van overheden en spreken de taal van aannemers. Daardoor zijn we sterk in het bepalen van de gemeenschappelijke doelen. Met als resultaat een soepele uitvoering en een tijdig opgeleverd product binnen de gestelde eisen aan budget en kwaliteit.

Bekijk deze projecten

Werkzaamheden aan de civiele infrastructuur hebben onmiskenbaar invloed op het leven van inwoners en de bedrijfsvoering van omliggende organisaties. Deze impact sturen richting draagvlak is een kunst op zich. Eén die we goed verstaan.

We brengen de belanghebbenden met hun behoeften voor u in kaart via de stakeholdersanalyse. Van daaruit bepalen we de strategie om hen effectief te benaderen. Hierbij gebruiken we communicatiemiddelen die passen bij de doelgroep. De kern van ons omgevingsmanagement is pro-activiteit. We zoeken naar potentiele knelpunten, benaderen betrokkenen op een persoonlijke wijze en nemen preventieve maatregelen om het draagvlak te vergroten. Met uiteindelijk een succesvol project als resultaat.

Bekijk deze projecten

Bekijk onze projecten