Gebiedsontwikkeling

Een nieuwe woonwijk of een herontwikkeling van een bedrijfsterrein; in beide gevallen is een aantrekkelijke en functionele buitenruimte uw doel. Dit eindresultaat bereiken, is een complex en uitgebreid proces. Een traject dat we uitstekend beheersen.

Onze projectleiders versterken uw organisatie en sturen op basis van uw doelstellingen op het gebied van planning, kosten en kwaliteit. Door onze kennis van wet- en regelgeving en uitvoeringstechnische mogelijkheden verloopt de ontwikkeling op een voorspelbare wijze, zonder onaangename verrassingen. Risicobeheersing staat hierbij centraal.     

We begeleiden u van het moment dat we samen een weiland in stappen, tot het moment dat de overdacht naar de beheerder plaatsvindt. Ontzorging op elk gewenst niveau.
© 2024 Maas & Nienhuis  - privacy - Website realisatie door Vanderperk Groep