De waarde van een calculatie ligt in de actualiteit en de betrouwbaarheid. Bij elke raming die we opstellen, benutten we onze kennis van uitvoeringsrisico’s, producties en prijsontwikkeling. Dit levert u aan de voorkant een realistisch beeld van de kosten voor het gewenste eindproduct.  Wij garanderen actualiteit en betrouwbaarheid voor elk type calculatie: van een SSK-begroting voor een overheidsorganisatie tot een kostenraming voor een aannemer.

Tijdens de uitvoering ondersteunen wij u bij de volgende stap: kostenbewaking. Zie hiervoor onze dienst ‘Projectbegeleiding’.

© 2024 Maas & Nienhuis  - privacy - Website realisatie door Vanderperk Groep