Werkzaamheden aan de civiele infrastructuur hebben onmiskenbaar invloed op het leven van inwoners en de bedrijfsvoering van omliggende organisaties. Deze impact sturen richting draagvlak is een kunst op zich. Eén die we goed verstaan.

We brengen de belanghebbenden met hun behoeften voor u in kaart via de stakeholdersanalyse. Van daaruit bepalen we de strategie om hen effectief te benaderen. Hierbij gebruiken we communicatiemiddelen die passen bij de doelgroep. De kern van ons omgevingsmanagement is pro-activiteit. We zoeken naar potentiele knelpunten, benaderen betrokkenen op een persoonlijke wijze en nemen preventieve maatregelen om het draagvlak te vergroten. Met uiteindelijk een succesvol project als resultaat.
© 2024 Maas & Nienhuis  - privacy - Website realisatie door Vanderperk Groep