HW Wonen en Van Wijnen Projectontwikkeling hebben inmiddels op de locatie Rustenburg in Puttershoek woningbouw gerealiseerd. Het concrete woningbouwprogramma bestaat uit 68 woningen in verschillende sectoren. Het plangebied wordt begrensd door de Rustenburgstraat in het noordwesten en de Groeneweg in het zuidwesten. De zuidoostzijde grenst direct aan het bestaand bebouwd gebied van Puttershoek. Aan de noordoostzijde wordt de begrenzing gevormd door agrarische percelen. (Rustenburg fase 2)

In opdracht van Van Wijnen Projectontwikkeling hebben wij voor dit project  de buitenruimte ontwikkeld.
Wij hebben het Landschappelijke inrichtingsplan omgezet naar een definitief ontwerp inclusief rioolberekeningen en zettingsanalyses. Het ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met Ars Virens.
Wij hebben de totale engineering verzorgd en de contractvorming naar de diverse aannemers geregeld. Tevens hebben we het toezicht en directie verzorgd voor de ontwikkelaar.

Het project is inmiddels gerealiseerd en wordt er met veel plezier gewoond in een fijne omgeving. Dit is tot stand gekomen door optimale samenwerking tussen de opdrachtgever, architect en ons. Wij zijn trots om hier een bijdrage aan geleverd te hebben.
Geen items gevonden
© 2024 Maas & Nienhuis  - privacy - Website realisatie door Vanderperk Groep