Land van Matena

Op de scheiding van de gemeente Papendrecht en Sliedrecht, ten zuiden van de A15, is een voormalig landbouwgebied door de gemeente Papendrecht aangewezen als uitbreidingslocatie voor woningbouw.

Samen met de gemeente Papendrecht zijn Maas & Nienhuis in 2017 begonnen met de engineering van deze ontwikkelingslocatie. Het gebied kenmerkt zich door zijn zettingsgevoelige ondergrond en tevens is het een waterrijk gebied. Om te voldoen aan de restzettingseisen, heeft er een geotechnische analyse plaats gevonden, waaruit is gebleken dat het terrein voor een langere tijd voorbelast diende te worden. Terwijl de voorbelasting op het terrein lag, is Maas&Nienhuis verdergegaan met de engineering van de nutsvoorzieningen, riolering en de waterhuishouding. Deze aspecten hebben uiteindelijk geleid tot de input voor het bouwrijp maken van de locatie.

Aansluitend aan het bouwrijp maken van het gebied, zijn er ook een tweetal verkeersbruggen, één duikerbrug, één calamiteitenbrug en twee voetgangersbruggen geëngineerd. Maas&Nienhuis heeft dit traject van SO tot en met bestek begeleid en opgepakt. Samen met een constructeur zijn er bruggen ontwerpen die perfect passen in de sfeer en omgeving van Land van Matena. Voor het gehele gebied is door een stedenbouwkundige en visie gecreëerd waarin de inrichting, vormgeving en materialisatie diende te voldoen. Voor de bruggen hebben we ook het vergunningstraject begeleid.

De kavels binnen het projectgebied, bestaan voor een groot deel uit vrije kavels. Dit had als gevolg dat er een gefragmenteerd verkoop van kavels plaats heeft gevonden. Samen met gemeente Papendrecht hebben we daarom uitgebreid over de fasering nagedacht en zijn we gezamenlijk tot een passende fasering gekomen. Binnen deze fasering is rekening gehouden met het beperken van overlast voor de bewoners, bereikbaarheid, kwaliteit van inrichting, groen en bereikbaar houden voor bouwverkeer voor de nog te realiseren bouwkavels. Hiervoor zijn diverse RAW-bestekken en tekeningen opgesteld. In deze producten zijn de diverse faseringswerkzaamheden geïntegreerd (tijdelijke voorzieningen i.v.m. bereikbaarheid, afwatering, etc.)

In 2023 is project voor 90% afgerond en daarmee zitten we ook in de afrondende fase van een succesvolle en prettige samenwerking tussen de gemeente Papendrecht en Maas&Nienhuis.
Geen items gevonden
© 2024 Maas & Nienhuis  - privacy - Website realisatie door Vanderperk Groep